Video 2020

Bwydo Cymru: ein fideo Adferiad Gwyrdd

Rhaid i adferiad gwyrdd o Gymru fod yn gynhwysol i weithio i bawb. Rydyn ni wedi gofyn i bobl mewn cymunedau bwyd a ffermio ledled Cymru ddweud wrthym ni sut mae pethau iddyn nhw heddiw, hefyd i ddisgrifio sut olwg fyddai ar system fwyd dda, a rhannu’r hyn maen nhw’n credu sydd angen digwydd i sicrhau hynny. Gwyliwch y fideo (fersiwn newydd, mis Hydref 2020, i’r Gynhadledd Gwir Fwyd a Ffermio Cymru).

Feeding Wales: our Green Recovery video

A Welsh green recovery must be inclusive to work for everybody. We’ve asked people in food and farming communities across Wales to tell us how things are for them today, also to describe what a good food system would look like, and to share what they believe needs to happen to bring that about. Watch the video (new version, October 2020, for the Wales Real Food and Farming Conference)