Cyswllt | Contact

(scroll down for English)

Ynglŷn â Maniffesto Bwyd Cymru

Mae Maniffesto Bwyd Cymru yn fenter sy’n cael ei harwain gan ddinasyddion er mwyn helpu i lunio’r system fwyd yng Nghymru.   Cafodd ei lansio ym mis Mehefin 2015 gan gyn-Weinidog yr Amgylchedd, Jane Davidson a Peter Davies a oedd ar y pryd yn Gomisiynydd Dyfodol Cynaliadwy mewn cynhadledd yng Nghaerdydd fel rhan o brosiect Gwerthoedd BwydGwerthoedd Bwyd.  Mae’n cydweddu yn agos â Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol ac yn seiliedig ar ddinasyddiaeth a gwerthoedd a rennir.

Ar hyn o bryd, nid yw’r maniffesto yn cael ei gyllido ac mae’n cael ei arwain gan grŵp o wirfoddolwyr.  Gallwch chi ddarllen am ein syniad mawr a’n gweledigaeth ac amcanion a chymryd rhan yma.

E-bostio i ni: helo @maniffestobwyd.cymru (heb y bwlch).

Tansygrifiwch i’n cylchlythyr: cliciwch yma

onions banner

About the Wales Food Manifesto

The Wales Food Manifesto is a citizen-led initiative to help shape the food system in Wales. It was launched by former Environment Minister Jane Davidson and the then Sustainable Futures Commissioner Peter Davies in June 2015, at a conference in Cardiff organized as part of the Food Values project. It is closely aligned with the Well-being of Future Generations Act and is based on principles of citizenship and shared values.

At present, the Manifesto is not funded and is led by a group of volunteers. You can read about our big idea and our vision and aims and get involved here.

Email us: hello @foodmanifesto.wales (without the space).

Sign up to our newsletter: click here.

Cefnogir y gwaith hwn gan Gyfrif Cyflymu Effaith yr ESRC Prifysgol Bangor (2016). 

This work is supported by the Bangor University ESRC Impact Acceleration Account (2016).

bangor_university-002esrc

One thought on “Cyswllt | Contact

  1. Eifiona Thomas Lane says:

    Mae wir angen gwella ein dealltwriaeth o paham mae bwyd iach o Gymru yn flaenoriaeth a sut gallem dyfu ein sectorau bwyd a diod lleol. Ond er mwyn cael systemau cynhyrchu, prosesau a pwrcasu lleol sydd a gwerth cymunedol ee trwy tyfu cyflogaeth, mae angen intigreiddio nifer o faesydd polisi a datblygiad. Gall hyn olygu dyfodol tecach i drigolion lleol, ffermwyr a siopa bwyd annibynnol; rhaid edrych ar y gadwyn fwyd gyfan yn gyfannol.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s