Amdanom | About us

Grwp o bobl ydyn ni sydd wedi ymrywmo i gynhyrchu maniffesto bwyd i Gymru. Croesi i chi ymuno â ni. Cysyllter â ni: helo@maniffestobwyd.cymru.

We are a group of people committed to producing a food manifesto for Wales. Please join us. Contact: hello@foodmanifesto.wales.

 

Cefnogir y gwaith hwn gan Gyfrif Cyflymu Effaith yr ESRC Prifysgol Bangor. 

This work is supported by the Bangor University ESRC Impact Acceleration Account.

bangor_university-002esrc

Advertisements

One thought on “Amdanom | About us

  1. Eifiona Thomas Lane says:

    Mae wir angen gwella ein dealltwriaeth o paham mae bwyd iach o Gymru yn flaenoriaeth a sut gallem dyfu ein sectorau bwyd a diod lleol. Ond er mwyn cael systemau cynhyrchu, prosesau a pwrcasu lleol sydd a gwerth cymunedol ee trwy tyfu cyflogaeth, mae angen intigreiddio nifer o faesydd polisi a datblygiad. Gall hyn olygu dyfodol tecach i drigolion lleol, ffermwyr a siopa bwyd annibynnol; rhaid edrych ar y gadwyn fwyd gyfan yn gyfannol.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s