Drafft | Draft

Isod mae drafft cyntaf o’r Maniffesto. Rydym yn gweithio ar ail ddrafft a gallwch weld rhai syniada yma.

Below is the first draft of the Manifesto. We are working on a second draft and you can see some ideas here.

We welcome your comments – hello [at] foodmanifesto.wales neu helo [at] maniffestobwyd.cymru.

food-manifesto-maniffesto-bwyd poster