Gweledigaethau Gwledig – Cynhadledd Gwir Fwyd a Ffermio Cymru (CGFFfC)

Gan Eifiona Thomas Lane

[Eifiona reflects on the Oxford Real Farming Conference and its new Welsh offshoot; use Google Translate to find out more]

Ar ddechrau’r flwyddyn newydd eleni cefais fy mhrofiad cyntaf o’r ORFC, sef Oxford Real Farming Conference, sydd yn amlwg yn cael ei threfnu yn Rhydychen. Cyfle oedd hyn imi drafod syniadau am sut allai dyfodol tu allan i Undeb Ewropeaidd effeithio ar gymunedau ffermio – yn benodol oblygiadau iaith a pheryglu diwylliant gwledig Cymreig.

Ond cyn fy seswin cefais gyfle i fwynhau bore braf yn crwydro o amgylch y gynhadledd. Yr argraff gyntaf wnaeth arnaf oedd bod amrwyiaeth o stondinau safonol lle roedd pwyslais nid – fel oeddwn yn ei dybio (o ystyried ansawdd y stondinau) – ar ffermio dwys comersial ar gyfer y system fwyd a masnach byd eang, ond yn hytrach ar ffermio llai arddwys lle roedd torreth o wybodaeth defnyddiol ac ymarferol ar ddulliau a busnesau.

Roedd yno hefyd nifer o grwpiau cynghori ffermio oedd yn hybu parchu’r pridd, cyfoeth ecosystemau naturiol a thirluniau amrwyiol. Dyma’r union systemau rwyf wedi arfer gorfod eu amddiffyn a ceisio egluro eu potensial i gyflwyno gwasanaethau ecosystemau rheoli a diwylliannol. Neu, mewn iaith arall, cynnal treftadaeth, cymunedau ffermio a chefn gwlad mwy cynaliadwy.

Yn ystod fy nghyflwyniad, a oedd yn rhan o sesiwn Maniffesto Bwyd Cymru, trafodwyd ystadegau o’r ystadegau Sensws (2011) ac astudiaeth gan Undeb Amaethwyr Cymru 2018, sy’d dangos bod 40% o ffermwyr yn siarad Cymraeg, sef ddwywaith yn fwy nac unrhyw gategori gwaith arall ar draws Cymru. Mae 100% o ffermwyr cymunedau Dolbenmaen, Y Bala / Llanuwchlyn a Melindwr yng Ngheredigion yn siarad yr iaith. Cyflwynwyd ymateb Llywodraeth Cymru a’r Undebau Amaethwyr Cymru i’r her byddai dirywiad yn amaeth yn ei gynnig:

  • ‘Moves which undermine the viability of Welsh Agriculture are likely to represent significant threats to the Welsh language particularly in communities where the proportion of the population who speak Welsh is low or intermediate.’ (UAC 2018, Ffermio yng Nghymru a’r Iaith Gymraeg)
  • ‘The composition of our farming sector is very different to the rest of the UK, particularly to England. Our landscape is more varied, our rural communities are a much greater share of the population and our agriculture is more integrated into the fabric of our culture, especially the Welsh language. We have a once in a generation chance to redesign our policies in a manner consistent with Wales’ unique integrated approach, delivering for our economy, society and natural environment.’ (Dyfodol Amaeth a Rheolaeth Tir, Lesley Griffiths, Mawrth 2017)

Y prif her byddai gwanio’r economi wledig draddodiadol ac arwain at sefyllfa ansicr iawn o ran argaeledd bwyd ffres, iach a fforddadwy mewn cymunedau sydd yn ddaearyddol fwy ymylol.

Felly – a’m sesiwn drafod wedi bod – roeddwn yn falch iawn o allu cefnogi syniad eithaf trawiadol, sef y dylai cynhadledd debyg ddigwydd yn Nghymru sef cyfle i ganolbwyntio ar ffermio a bwyd Cymreig. Byddai hon yn wahanol i gynhadleddau academaidd ar amaeth ac hefyd yn wahanol i’r Sioe Fawr yn Llanwelwedd, oherwydd byddai yn dod a chydrannau y drafodaeth wledig ynghyd. Cynhadledd integredig, ymarferol ydy’r gwledigaeth (gyda chytundeb trefnwyr yr ORFC gwreiddiol) a fydd yn lledaenu ymarfer da. Yn ystod y sesiynnau trafod traddodiadau hynafol Cymreig ar gyfer rheoli amgylchedd ac amaethu organig ac anarddwys, cynhyrchu bwyd da iach, ac yn caniatau trafodaeth ar bolisiau a gwleidyddiaeth.

Yn yr ychydig misoedd dilynol cafwyd trafodaeth brwd ar ei lleoliad ac a dylai fod yn symudol fel yr Eisteddfod, a wedyn mwy byth o drafodaeth am yr enw yn  Gymraeg. Er mwyn crynhoi felly, eleni ym mis Tachwedd 2019 bydd Cynhadledd (gyntaf) Gwir Fwyd a Ffermio Cymru yn digwydd yn Aberystwyth. Mae’r lleoliad yma yn draddodiadol, hygyrch a rhesymol am eleni; cawn weld am flynyddoedd i ddilyn.

Mae nifer fawr o fudiadau cefn gwlad ac unigolion egniol a phrofiadol nawr yn cydweithio i sefydlu a cynllunio’r digwyddiad, ac yn sicr bydd eraill yn ymuno, ond araf deg mae dal iar! Gobeithiaf yn fawr iawn y bydd yn egino a thyfu yn driw i egwyddorion cynhadledd ORFC, sef parodrwydd i herio rhai agweddau o amaethu diwydiannol, ac y bydd yn cyfarfod lle mae cyfle ar gyfer trafodaethau rhyngddisgyblaethol, gwahanol ac amgen.

Mwy na hynny, rwyf yn gobeithio bydd y gynhadledd hon yn adlewyrchu amrywiaeth gwir gyfoeth bwyd a ffermio Cymru, ac efalla hyd yn oed mwy pwysig i mi yw bod y CGFFfC yn cychwyn a parhau i fod (pan bydd yn llwyddo a thyfu ) yn gynhadledd wledig wir Gymreig.

Mae Eifiona Thomas Lane yn ddarlithydd mewn Daearyddiaeth yn yr Ysgol Gwyddorau Naturiol, Prifysgol Bangor.

Llun: Eifiona Thomas Lane

Food poverty is escalating in Wales – what should we do about it?

By Pat Caplan

In the last few decades, Welsh food has changed out of all recognition, with highly successful branding of Welsh products being synonymous with quality. Examples include beef, lamb, fish, chocolate, wine, beer and honey but there are many more. Along with this has gone the revival of traditional foods such as laverbread, bara brith, and Welsh cakes, and many areas of Wales now have their own annual food festivals. All of this is good for tourism and exports.

Furthermore the Welsh government has been interested in a sustainable food strategy for Wales since 2010 and the growth of organic farms and smallholdings in Wales has been encouraged. Unfortunately, all of these welcome trends do not help with escalating food poverty.

The high rates of poverty in Wales can be seen from numerous reports issued during the past few years and published by the Welsh Government, the Joseph Rowntree Foundation, WISERD (Wales Institute of Social & Economic Research, Data & Methods); campaigning organisations like Oxfam Cymru, the Welsh Food Poverty Network, and Food Poverty Alliance Wales as well as national papers such as the Guardian and local papers including the Pembrokeshire Herald and the South Wales Evening Post.

Basically food poverty is caused by low income: high rates of unemployment, very low pay and benefit cuts. In households with low income, food may not be prioritised as highly as rent, council tax and other bills, since failure to pay these can have grave consequences. Food is seen as an elastic part of the budget, with parents reporting that they skip meals so that children can eat and that they have to buy the cheapest food available, which is not necessarily the healthiest.

But poverty is also caused by the high costs of housing, transport and food. In some areas locals, tourists and second home owners are in competition for accommodation, while poor public transport creates pressure to own a car, with its attendant costs. Furthermore, much of Wales exists in a ‘food desert’, particularly in the rural areas where it is difficult for many people to access shops, especially the supermarkets which usually carry a wider range of fresh foods. Small local shops are often very expensive and what fresh food they carry may not be very fresh because of the low turnover and the need to transport it over long distances. All of these tendencies are likely to be exacerbated by Brexit.

Poverty in general usually leads to food poverty which is also a public health issue. There have been reports of high rates of malnutrition and morbidity, and a decline in longevity. As  noted by Health in Wales, ‘Coronary Heart Disease (CHD) is a leading cause of death in the United Kingdom, and particularly in Wales, where the death rate is greater than in the majority of the countries in Western Europe’.

Furthermore it is the poorest people who are most likely to suffer from obesity with levels higher across all ages in the more deprived areas (Welsh Health Survey 2013). The BBC recently reported that obesity is now overtaking smoking as the biggest risk to health in Wales and attributed this to the widespread availability of cheap junk food.

The case of Pembrokeshire

Pembrokeshire is where my research on food poverty has focused over the last few years. The Bevan Foundation noted in 2018 that ‘Pembrokeshire has one of the highest risks of poverty among people of working age in the UK, resulting from a mix of low wages and high housing costs’.

Pembrokeshire has a high number of incomers who are either permanent or temporary residents. There are retirees who can afford high housing costs, wealthier second home owners, and a big demand for holiday rentals. All of these push up the costs of accommodation, especially in tourist ‘hotspots’ such as Newport where houses have become unaffordable for local people.

There is a large amount of ‘hidden poverty’, especially in rural areas, but it also exists in the small towns, including those in the south where former industries have disappeared. There is a high rate of unemployment in the county, while those who are in work often have to accept low wages (sometimes below the Minimum Wage), seasonal employment (especially in areas of tourism), and precarity (e.g. zero-hours contracts).

The roll-out of Universal Credit in Pembrokeshire has further exacerbated poverty because of the long period between the ending of old benefits and the start of new ones, as well as the continuing of the punitive sanctions regime and the cuts in benefits more generally.

But there is another dimension to food poverty in rural areas and small towns and that is the reluctance to disclose it. As I have heard many times ‘You don’t want to be seen as poor’, which is considered stigmatising.

Food aid

For several years Wales has had an unusually high prevalence of food banks and the number of both Trussell Trust and independent food banks has increased since that time. In Pembrokeshire for example, Trussell now has four food banks as does Patch, an independent charity. Both are run largely by volunteers and receive their supplies from donors.

Wales is part of the globalised food marketing system, with supermarkets like Tesco, Morrisons, Sainsburys, Coop, Aldi and Lidl in the towns. Most of these cooperate with food banks to allow in-store collections of long-life food donated by customers. More recently, supermarkets have also been providing their surplus fresh food to charities, in some cases via the Food Cloud facilitated by the organisation Fareshare, in other cases with bilateral or unofficial arrangements between food outlet and food banks. The Food Cloud has meant that more fresh produce is available to food banks, but supplies are inevitably uncertain.

How then is it possible to bring good quality fresh food to people who need it but cannot afford it, without having recourse to food banks which risks the clients suffering from the associated stigma? One promising development is Community Fridges, open to all. At present in Pembrokeshire for example, these exist in Narberth, Fishguard and Haverfordwest.

Another is the setting up of regular community meals, available to everyone, not just the food poor.  These emulate some of the policies being adopted in Scotland which emphasise the links between food and community thereby ensuring both sociality and dignity. But more such initiatives are needed.

Pat Caplan is Emeritus Professor of Anthropology at Goldsmiths, University of London. Further information on her research and writing is available on her webpage https://www.gold.ac.uk/anthropology/staff/pat-caplan/ and she blogs on http://sites.gold.ac.uk/food-poverty/.

Thanks:  I am grateful to the clients and volunteers of the food aid organisations which facilitated my research. Image: Pat Caplan.

How community fridges cut food waste

By Corinne Castle

Pembrokeshire led the way in reducing food waste and making use of surplus food with the first surplus food cafe in Wales in 2013. It is now home to two community fridges, in Fishguard and Goodwick (another first for Wales!) and Narberth – both part of Hubbub’s Community Fridge Network. The idea is spreading with more community fridges to open in Pembrokeshire and visits from interested groups from across Wales looking to set up more.

If you’ve not heard of community fridges, essentially, they operate as a free or ‘pay-as-you-feel’ shop, abiding by the same environmental health standards for food safety as other food businesses. Often set up by community groups, they are housed in publicly accessible spaces. Combined with storage for ambient food, they are stocked with surplus food from supermarkets, local shops and other food businesses as well as donations from local people. Everyone is welcome to take food, the focus being on sharing good food and ensuring it is eaten – they are not food banks.

comm fridge

Fishguard and Goodwick community fridge. Image: Karel Mujica

The Fishguard and Goodwick community fridge opened in November 2017, following on from Transition Cafe, to make good use of surplus food. The purpose of Transition Bro Gwaun (TBG), who set up both initiatives in Fishguard, is to deliver innovative local solutions that address global environmental challenges. In the first 10 months their community fridge has processed over 5 tonnes of food, equivalent to 1 kg per person, in this small coastal community. Drawing on figures from WRAP, in this UK Government report, this equates to 20 tonnes of CO2 being avoided by reducing food waste.

Food waste and surplus food have become newsworthy topics in recent years with many mainstream media reports suggesting supermarkets are the main culprit. However, looking at data available from WRAP and the FAO the truth may be a little less palatable, with two-thirds of UK food waste coming from our homes.

Across the UK, WRAP estimate we throw away 7 million tonnes of food from households every year, or approximately 110 kg per person, equivalent to 440 kg of CO2. Similar figures are cited by the FAO for other Western European countries and the USA. From my personal experience working on TBG’s surplus food projects very few people admit to wasting food and usually think it is someone else’s problem..!

Current Love Food, Hate Waste campaigns are based on evidence that targeting groups of people is more effective than a blanket message. For example #MakeToastNotWaste and #GiveACluck are aimed at young people via social media. This is not to say that this age-group wastes more, rather that there are many reasons we all waste food and that life-stage and lifestyle play a part.

Drawdown identify reducing food waste to be one of the most effective ways to reduce greenhouse gas emissions globally, especially as food which ends up in landfill breaks down anaerobically, producing methane. Considering the resources used to grow, feed, water, harvest, produce and transport food and then subsequently disposing of it into landfill, food waste is accountable for roughly 8% of global emissions.

Wales is recognised in WRAP’s current UK household food waste report as leading the way in reducing household food waste, with effective Welsh Government policies to divert household food waste from landfill. In Wales all local authorities collect household food waste and process it for anaerobic digestion. However, just over half still ends up in landfill – equating to 34.6 kg per person per year in Wales. By way of comparison, in England around half of local authorities collect household food waste, but 90% still goes to landfill or is incinerated.

More positively, WRAP found that the quantity of food waste from homes went down in Wales by 12% between 2009 to 2015. We have the knowledge and experience in Wales to reduce food waste, with support from progressive Welsh Government policies. What we need are the resources to continue to reduce food waste throughout the food system. This is a trend that we must maintain!

Corinne Castle is Project Development Manager at Transition Bro Gwaun and blogs at https://pembrokeshirecook.com/

Both mages: Karel Mujica

Local food: reinventing the village shop

By Jane Powell

At the chill cabinet of a small shop in mid Wales, a customer reaches for a bottle of wine then does a double take. “Wine from Wales?” she exclaims, reading the label that announces it is from a vineyard near Aberaeron. “Is it OK to take to a party?” She puts it back.

cletwr cafe staffShe might have picked up many other items of locally produced food at the Cletwr Shop, which is a social enterprise on the busy A487 between Aberystwyth and Machynlleth. They sell vegetables from local smallholdings, seasonal surpluses from people’s gardens and their own jams and chutneys made on the premises, besides the usual branded products. There’s even a choice of Welsh gins: Da Mhile from the Teifi Valley, or one from the Dyfi Distillery near Corris.

But Cletwr is not just a delicatessen for the tourist trail. Here you will also find baked beans, white sliced bread and ready meals, because for many people this is their local shop, and that’s what they expect to find. The vegan cheese substitutes in the fridge rub shoulders with their dairy counterparts, and if you’re looking for a toothbrush you can choose between the wooden eco version or the usual plastic.

“We want this to be a shop for everybody, so we cater for all tastes,” explains Nigel Callaghan, Chair of Cwmni Cymunedol Cletwr, the community business which opened its doors in 2013, a couple of years after the original family-owned garage and village shop closed. “At the same time, we’re working as part of a wide group of retailers, producers and suppliers in the Dyfi Biosphere (and beyond) to promote local produce, and through that to develop and strengthen the local economy.”

The shop, which recently moved to purpose-built new premises thanks to grants from the Big Lottery, Welsh Government, the EU and others, does much more than sell food. There’s a busy café and a programme of events, from Welsh classes and ‘knit and natter’ to talks from the RSPB and sessions on local history. They host a fuel syndicate and they organize volunteer litter-picking sessions.

It’s run by a mixture of 18 paid staff (mostly part-time) and around 50 volunteers, and it’s constantly responding to new opportunities. A charging point for electric cars is to be installed soon, they’re planting a garden in the grounds, they’re about to join a toilet-twinning scheme – sponsoring a toilet in a developing country – and they’re looking into further services that they could deliver to the local community.

What Nigel is perhaps proudest of, though, is the opportunities the business provides for young people. “We invite school pupils to volunteer here for a while, and then we employ them. We put about £15k a year into the local economy that way. And we teach them the soft skills of employability, things like turning up to work on time and taking responsibility.”

Cletwr is introducing a new generation of youngsters to volunteering. “We have a lively group of volunteers here, young and old working together,” says Nigel. “Our board has renewed itself completely over the last three or four years as new people have been attracted to it, so we think we have got a good model that will last.”

It’s one of a number of community projects that have sprung up in Wales in recent years. Others are Siop y Parc, a community-owned shop in Blaenplwyf, Ceredigion and Llety Arall, a social enterprise that is building holiday accommodation in Caernarfon.

“We’ve seen the benefits that this shop has brought to the local community,” says Nigel. “We’d encourage others to do the same. All you need is a few keen people and you can bring a community back to life. There’s help and advice available – we talked to the Plunkett Foundation, the Wales Council for Voluntary Action and others – and the rewards are huge.”

View the second draft of the Wales Food Manifesto and send us your comments: Food Manifesto Wales Second Draft Apr 2018. And sign up to our newsletter.

Jane Powell is an independent education consultant who is working as a volunteer with the Food Manifesto Wales. She writes at www.foodsociety.wales

Photos by Ant Jarrett

Calbee UK: a food business that lives its values

by Jane Powell (also published on Food Grads

When a production worker at savoury snack factory Calbee UK in Deeside, north Wales, heard that a café serving supermarket surplus food was opening in nearby Buckley, she was keen to get involved. But she didn’t just sign up as a volunteer. She told her employer about it, and now they are one of the café’s regular supporters, donating their own products and releasing staff to volunteer at the café in the company’s time. It’s just one example of their commitment to “make a positive and lasting difference to local people”.

“When we get involved with a local project we don’t just give money and walk away,” explains Mags Kerns, Human Resources Manager and Community Champion at Calbee. “We want to offer personal support, to get under the skin of a project. The café is great because they are making such a contribution to the community, bringing people together and relieving loneliness, as well as serving meals on a Pay As You Feel basis so everyone can afford to eat there. We’re glad to be part of that.”

Values are very important to Calbee UK, which was set up two years ago as a subsidiary of a Japanese company. Calbee Inc was founded in 1949 with the aim of tackling the malnutrition that was afflicting post-war Hiroshima. It was a particular emphasis on calcium and Vitamin B which gave the company its name. The Deeside factory supplies vegetable-based snacks under the brand name Yushoi to most of the main supermarkets, as well as Marks and Spencer’s Eatwell range. The bulk of its ingredients, especially peas, are sourced from the UK, although some such as rice are imported.

“Deeside was a perfect location for us,” says Managing Director Richard Robinson, “and we’re really excited about our growth plans here. The Japanese and Chinese are really investing in food businesses in the UK and Calbee is a great sign of how global the food industry now is.” He also acknowledges generous support from the Welsh Government, who helped them to source their premises and set up an apprenticeship scheme, besides investing in the facility which began production in 2015. Calbee, which now employs 50 people and is still only at about 25% of its capacity, is on course to turn over £65m by the end of 2020, and wants to become “one of the UK’s best savoury snack suppliers”.

Clearly, performance and success are important to the company, but their vision is much broader than that; they also want to have “a leading role in supporting the industry voice on health and well-being” and it’s clear that they see money as being in service to people, rather than the other way around. “Values run through all we do,” says Mags. “We’re proud of our low-fat, high-protein products that are not just tasty but healthy too. And it’s really important to us to be a responsible employer, as well as contributing to the community.”

Sometimes this attitude shows up in small ways that make a big difference. All staff are known as ‘colleagues’ rather than ‘employees’, which reflects the company’s flat structure and helps to create a sense of collaboration in the workplace. When a colleague is rewarded for exceptional performance they are given a day off – that is, time to spend with their families and friends – rather than a cash bonus, neatly demonstrating the company’s priorities. They are also encouraged to volunteer for the local community in company time. “Our colleagues and their families are partners in our business,” as their values statement has it. And they pay well too, as an accredited Living Wage Employer, another reason they have no problems recruiting staff and absenteeism is minimal.

“People knock on our door with their CV,” says Mags. “Of course, they don’t always have the skills we need, but working with Coleg Cambria we are able to offer apprenticeships that lead to a qualification in Food Manufacturing Excellence. In fact, all our staff take it, right up to management level, because it’s important we have a shared understanding of what the factory is about. And we’re glad to be supporting the development of food skills in Wales generally.”

Calbee could have some encouraging lessons for the food industry in Wales. As it takes a stand for shared values centring on human dignity while also achieving healthy growth and profitability, it shows how business can be a force for good. “Together we laugh, learn and love what we do,” they say on their website. Who wouldn’t want to be part of a workplace like that?

Jane Powell writes at www.foodsociety.wales

 

A food hub on the Heart of Wales railway line

By Pamela Mason

Drive into Llandeilo Station and you could be mistaken for thinking you’d spotted a goods wagon: the sort of wagon that used to transport some of our food around Britain before the loss of much of our railway infrastructure more than half a century ago. Given that this wooden building stays put, its link with food and transportation of food might not cross your mind. Unless you happened to know it is the home of the Black Mountain Food Hub.

The Black Mountain Food Hub was the first to book space in the building when it opened in 2016 for local social enterprises and businesses. Set up as a Community Interest Company (CIC), the Black Mountain Food Hub has four directors: Joanna Dornan, James Scrivens, Ella Gibbs and Sara Tommerup. Joanna has lots of experience with the Dean Forest Food Hub which has been established for four years and the Black Mountain Food Hub is run along the same lines, that is, as an online farmers market using the Open Food Network platform. “We know this works,” says Joanna.

The idea is that customers can order online anytime from Wednesday to Tuesday midnight and then collect their order from the Station Hub on the following Friday. Alternatively, the hub offers delivery between Llandeilo and Llandovery every Friday afternoon. The hub currently has 17 local producers and the number of weekly customers is about the same. Next year the aim is to grow the regular customer base to 30. People are also encouraged to support the food hub by becoming seed group members, which involves committing to spending £20 a month for a year. The aim with this is to help the food hub get better established and grow. It’s a struggle as it’s hard to change mindsets and habits around food shopping.black mountain logo

Whilst much of the work depends on volunteers, the hub also employs a part-time co-ordinator, Candace Browne, who has extensive experience in supporting and advising farmers so is well placed to work with the hub’s producers. Candace explains that to help maintain customer support the hub also makes available wholefood grocery items such as flour, rice, beans and pulses.

When the hub started there was no vegetable producer in the locality. Organic vegetables were delivered by train to Llandeilo from a grower on Gower. This year, Joanna tells me, they have developed a Fferm Glytwaith or Patchwork Farm which involves the co-ordination of a number of local experienced growers committed to growing good quality fruit and vegetables organically. Each grower takes on two or three varieties each season. In winter, the hub buys in organic vegetables, again to help retain customers throughout the year.

Another aim of the food hub is to reach out more to households on low incomes. Work is beginning with schools to promote the hub and thinking is taking place about the possibility of using the Healthy Start scheme to facilitate access to fresh, local food for people on low incomes.

The need for systemic change in the food system is well recognised by the food hub and an application for LEADER funding, which has successfully got through to the second round, has been made to develop a sustainable food network in the Towy Valley with the aim of shortening supply chains, getting more money to producers and building a thriving local system within the area. The project intends to use an approach called Adaptive Co-Management, which is designed to facilitate leadership, sense of ownership and knowledge sharing with the adaptive capacity to withstand uncertainties. Joanna says it’s an agile approach, which has been shown to be effective in complex environments in that it enables decisions to made quickly and effectively.

If the bid for funding is successful, the group will be looking for local people with the drive to make a difference to the local food economy in the Towy Valley. They will need to be open to learning new ways of working, gaining new skills and thinking in a new paradigm. It sounds very exciting. Local people in the Towy Valley with an interest in food – watch this space.

Pamela Mason is a nutritionist and author based in Monmouthshire. See sustainablediets.co.uk

Ashfield Community Enterprise: A horticultural resource for the local community

By Pamela Mason

It’s a pity it’s so hard to generate an income from growing vegetables. Grown organically, they are amongst the healthiest foods on the planet. But you have only got to see the sore hands and, often, painful backs and stiff joints of those who have worked hard in the fields for a long time, to realize just how tough it is to produce these healthiest of foods and get them to market.

This is, in part, what the people who have bought Ashfield Community Enterprise, near Llandrindod Wells in mid-Wales, are learning and struggling with. They do much more than grow vegetables, as a group of us on a recent Federation of City Farms and Gardens (FCFCG) Tyfu Fyny study day discovered, and that is partly about creating a diverse enterprise but also about the sheer hard work of making money out of vegetables alone. But with just six months of experience in growing tomatoes and chillis in the one of the centre’s polytunnels, grower nickm – as he is known – is up to the task and has bottled a glorious rainbow of differently coloured chillis in glass jars for the Christmas market in Llandrindod.

Herbs are a winner too, he says, in that people are very willing to pay £2.50 for a pot of hyssop or oregano. He’s grown a variety of parsleys, corianders and basils, including one I hadn’t come across before – cinnamon basil, which I believe is great mixed with garlic and olive oil for pesto.

Fliss, the project co-ordinator, told us that Ashfield is a seven-acre piece of land which locals came together to buy for the whole community. Purchased in 2010 with the Village SOS Big Lottery Fund, it had been used by people with learning difficulties. Ashfield has allotments, one of which is used by a local primary school, five polytunnels, an orchard, greenhouses, training rooms for hire and an office. There is also a 4 star kitchen from which our group enjoyed a lovely lunch of vegetable curry and damson fool in the community long room.

Volunteers come and help to grow for veg boxes and market, learn gardening, cooking, healthy eating, beekeeping and composting. Fliss explained that they have referrals from local organisations for volunteers to benefit from the therapeutic space and the activities. Three micro businesses – including an aquaponics project – have been set up here by young people. There is a Local Roots Forest School for children, and a Men in Sheds group.

A beautiful dry stone walled sensory garden had been recently completed on the day we visited. Sensory gardens are particularly beneficial to people with Alzheimer’s disease and dementia, helping to keep them calm and interested. Funding for the garden was obtained from the Tesco Bags of Help initiative which uses revenue raised from its 5p carrier bag charge to help community projects and projects.

Rhian leads on gardening activities. She is employed 12 hours a week and gives 12 hours a week of her time for free. Vegetables are sold on Llandrindod market on a Friday and also to local pubs. A burger bar in Builth Wells buys some of the salad vegetables. Veg boxes are available for collection on site or at a newsagent in Llandrindod.

In March this year, Ashfield was successful in acquiring funding from ARWAIN (the LEADER programme in Powys) to run a three year feasibility project to establish a community facility for people of all ages and abilities to develop skills in growing, cooking, preserving and reducing food waste.

Ashfield runs all these activities with just four and a half staff and a lot of volunteer time. Last year, this equated to 2000 volunteer hours and this year 82 different people have volunteered. Overall income is around £45,000, a third of which comes from renting out two flats on site.

Fliss told us she is in two minds about whether to apply for more funding in 2018 as, understandably, she wants Ashfield to stand on its own feet financially. Without the impressive bunch of people we met, it would be very much harder than it is. And nickm, who had no experience growing tomatoes and chillis before this year, is already planning for next year. He has learned a lot in 6 months and most impressively he told us that he had recorded everything he had learned within the greenhouse in a notebook. Armed with this knowledge, making passata, chilli sauce, pickled cucumbers and sun-dried tomatoes are on his to-do list for 2018. These added value products should hopefully bring in more revenue and reward for this, to my mind at least, the hardest of jobs that produces the healthiest of foods.

Pamela Mason is a nutritionist and author, see sustainablediets.co.uk